ایستا کامپوزیت ورق رایان

جهت ارتباط مستقیم با شرکت یکی از راه های پیشنهاد شده زیر را انتخاب نمایید.

اطلاعات تماس

آدرس: تبریز ـ کیلومتر 23 جاده تبریز ـ میانه
بعد از پلیس راه ـ روبروی کارخانه زمزم
شرکت ایستا کامپوزیت ورق رایان

تلفن:
04136300053     04136300022
04136300055     04136300044

فاکس:
04136300043

ایمیل:
info@istacover.com
info@istacover.ir

فرم تماس